Samurai Princess Muramasa (Sengoku Bushouki Muramasa)

Herkunft